Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 82 m chiều dài hơn chiều rộng 9,3 m biết cứ 1 đề-ca-mét vuông vuông thu hoạch được 100 kg

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 82 m chiều dài hơn chiều rộng 9,3 m biết cứ 1 đề-ca-mét vuông vuông thu hoạch được 100 kg rau hỏi mảnh vườn đó thu hoạch tất cả bao nhiêu kg rau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tuần 2022-06-23T11:22:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Đổi 1 dam²=10m²
  Diện tích mảnh vườn là:
  82×(82+9,3)=7 486,6 (m²)
  1m² thu được số ki-lô-gam rau là:
  100:10=10 (kg)
  Mảnh vườn thu được số ki-lô-gam rau là:
  7486,6 × 10=74 866 (kg)
  Đáp số: 74 866 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 1 dam²=10m²
  Diện tích mảnh vườn là:
  82×(82+9,3)=7486,6 (m²)
  1m² thu được số kg rau là:
  100:10=10 (kg)
  Mảnh vườn thu được số kg rau là:
  7486,6 × 10=74866 (kg)
  Đáp số: ……..

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )