Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10,5m. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ra dành 35% diện tích mảnh đất để làm nhà. Diện

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 10,5m. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Người ra dành 35% diện tích mảnh đất để làm nhà. Diện tích phần đất còn lại là bao nhiêu m2?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 giờ 2022-06-15T07:28:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  $\text{Giải đáp:}$
   
   $\text{Lời giải và giải thích chi tiết:}$
   $\text{Chiều dài của mảnh vườn là:}$
   $\text{10.5×2=21 (m)}$
   $\text{Diện tích của mảnh đất là:}$
   $\text{21*10.5=220.5 (m²)}$
   $\text{Diện tích đất còn lại là:}$
   $\text{220.5:100%x(100%-35%)=143.325 (m²)}$
   $\text{Đáp số 143.325 m²}$

 2. Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :
  10,5 x 2 = 21 ( m )
  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :
  10,5 x 21 = 220,5 ( m^2 )
  Diện tích mảnh đất để làm nhà là :
  220,5 : 100 x 35 = 77,175 ( m^2 )
  Diện tích phần đất còn lại là :
  220,5 – 77,175 = 143,325 ( m^2 )
  Đáp số : 143,325 m^2 .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )