Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình vuông có chu vi 24dam8m . Tính diện tích mảnh đất đó ? Gấp 10 phút nữa nộp bài

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình vuông có chu vi 24dam8m . Tính diện tích mảnh đất đó ?
Gấp 10 phút nữa nộp bài, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-21T02:01:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   đổi 24dam8m = 248 m
  cạnh hình vuông là
  248 : 4 = 62 m
  Diện tích hình vuông là : 
  62 xx 62 = 3 844 m^2
  Đáp số : 3 844 m^2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   24dam8m=248m
  Cạnh mảnh đất là:
             248:4=62(m)
  Diện tích mảnh đất là:
             62×62=3844(m2)
                        Đáp số:3844m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )