Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và có chiều cao bằng 23 m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách kéo dài đáy bé cho bằng đáy lớn để được một hình chữ nhật, sau khi mở rộng diện tích miếng đất tăng thêm 207 m2.Tính diện tích miếng đất chưa mở rộng? Giúp mik với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 5 tháng 2022-05-01T11:22:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chúc bạn học tập tốt
  Cho mình 1 cảm ơn, 5 sao và ctlhn nhé
  #????????????
  toan-lop-5-mot-manh-dat-hinh-thang-vuong-co-day-be-bang-3-5-day-lon-va-co-chieu-cao-bang-23-m-ng

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đáy của hình tam giác vừa mở rộng là
  207 xx 2 : 23 = 18 (m)
  Vì đáy bé bằng 3/5 đáy lớn nên đáy hình tam giác bằng 1 – 3/5 = 2/5 đáy lớn miếng đất hình thang 
  Đáy lớn mảnh đất là
  18 : 2 xx 5 = 45 (m)
  Đáy bé mảnh đất là
  45 : 5 xx 3 = 27 (m)
  Diện tích miếng đất chưa mở rộng là
  (45 + 27) xx 23 : 2 = 828 (m^2)
  Đáp số : 828 m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )