Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình tam giác có đáy là 36,8 m. Ngưới ta kéo dài đáy sang bên trái 6,2 m nên diện tích tăng thêm 55,8 m2. Tính diện tích

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình tam giác có đáy là 36,8 m. Ngưới ta kéo dài đáy sang bên trái 6,2 m nên diện tích tăng thêm 55,8 m2. Tính diện tích mảnh đất sau khi mở rộng?(khi giải có vẽ hình), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 2 tháng 2022-11-23T20:41:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều cao của mảnh đất là :
  55,8 xx 2 : 6,2 = 18 ( m )
  Diện tích của mảnh đất sau khi mở rộng là :
  36,8 xx 18 : 2 + 55,8 = 387 ( m^2 )
                                    Đáp số : 387m^2
  #dtkc

  toan-lop-5-mot-manh-dat-hinh-tam-giac-co-day-la-36-8-m-nguoi-ta-keo-dai-day-sang-ben-trai-6-2-m

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích tăng thêm là hình tam giác ⇒ Chiều cao hình tam giác lúc đầu và tăng thêm bằng nhau.
  Chiều cao là:
  55,8 × 2 : 6,2 = 18 ( m )
  Diện tích tam giác lúc đầu là:
  36, 8 × 18 : 2 = 331,2 ( m^2 )
  Diện tích mảnh đất sau khi mở rộng là:
  331,2 + 55,8 = 387 ( m^2 )
  $@Thanh$

  toan-lop-5-mot-manh-dat-hinh-tam-giac-co-day-la-36-8-m-nguoi-ta-keo-dai-day-sang-ben-trai-6-2-m

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )