Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 100 m và chiều dài bằng 3/( 2 ) chiều rộng. Trên mảnh đất đó người ta trồng rau. Cứ 10 m2

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 100 m và chiều dài bằng 3/( 2 ) chiều rộng. Trên mảnh đất đó người ta trồng rau. Cứ 10 m2 thu được 20 kg rau. Hỏi trên cả mảnh đất đó thu được bao nhiêu tạ rau?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 29 phút 2022-06-15T03:20:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                 Bài giải
  Chiều dài là:
  100:(3+2)x3=60 (m)
  Chiều rộng là:
  100-60=40 (m)
  Diện tích của mảnh đất đó là:
  60×40=2400 (m²)
  Trên cả mảnh đất đó thu được số tạ rau là:
  2400 : 10×20=4800 (kg)
                     =48 tạ rau.
             Đáp số: 48 tạ rau.
  Xin hay nhất ạ!

 2. bài giải
  chiều dài là
  100 : [ 3 + 2 ] × 3 = 60 [ m ]
  chiều rộng là
  60 – 20 = 40 [ m ]
  diện tích là
  60 × 40 = 2400 [ m2 ]
  khối lượng rau thu hoạch trê mhanhr đất đó là
  [ 2400 : 10 ] × 20 = 4800 [ kg ]
  4800 kg = 48 tạ
  đáp số : 48 tạ rau

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )