Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Trên mảnh đất ấy người ta sử dụng 1/5 diện tích đất để trồng

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Trên mảnh đất ấy người ta sử dụng 1/5 diện tích đất để trồng hoa. Tính diện tích phần đất trồng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 6 tháng 2022-06-15T19:42:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  nửa chu vi mảnh đất là:

  120:2=60(m)

  chiều dài mảnh đất là:

   60:(1+3)x3=45(m)

  chiều rộng mảnh đất là:

  60-45=15(m)

  diện tích mảnh đất là:

  45×15=675(m2)

  diện tích phần đất trồng là:

  675x$\frac{1}{5}$ =135(m2)

  đáp số:135m2

  xin CTLHN ạ

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  Nửa chu vi mảnh đất là:

       120:2=60(m)

  Tổng số phần bằng nhau là:

       1+3=4 (phần)

  Chiều dài mảnh đất là:

       60:4xx3=45(m)

  Chiều rộng mảnh đất là:

       60-45=15(m)

  Diện tích mảnh đất là:

       45xx15=675(m^2)

  Diện tích phần đất trồng là:

       675xx1/5=135(m^2)

            Đáp số: 135m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )