Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m và gấp 4 lần chiều rộng. a) hỏi diện tích mảnh đất là bao nhiêu? b) người ta dùng 40% diện

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 50m và gấp 4 lần chiều rộng.
a) hỏi diện tích mảnh đất là bao nhiêu?
b) người ta dùng 40% diện tích mảnh đất để trồng hoa, diện tích đất còn lại dùng để trồng rau. tính tỉ số của diện tích đất trồng rau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 1 tuần 2022-06-20T15:18:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
  50 : 4 = 12,5 (m)
  a) Diện tích của mảnh đất đó là:
  50 × 12,5 = 625 (m²)
  b) Số diện tích để trồng hoa là:
  625 × 40 : 100 = 250 (m²)
  Số diện tích để trồng rau là:
  625 – 250 = 375 (m²)
  Đáp số: a) 625m²
                 b) 375m²

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
           50 : 4 = 12,5 ( m )
   Diện tích của mảnh đất đó là:
           56 x 12,5 = 625 ( m2 )
  a diện tích để trồng hoa là:
           625 x 40 : 100 = 250 ( m2 )
   diện tích để trồng rau là:
          625 – 250 = 325 ( m2 )
             Đáp số: a 625 m2
                          b 375 m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )