Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng kém chiều dài 4,5m. a) Tính diện tích mảnh đất đó? b) Tìm tỉ số phần trăm giữa

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng kém chiều dài 4,5m.
a) Tính diện tích mảnh đất đó?
b) Tìm tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 1 tháng 2022-03-15T02:42:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng mảnh đất đó là :
  35 – 4,5 = 30,5 ( m )
  a) Diện tích mảnh đất đó là :
  35 xx 30,5 = 1067,5 ( m^2 )
  b) Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  30,5 : 35 = 0,8714… = 87,14%
  Đáp số : a) 1067,5 m^2
                b) 87,14%
   

 2. Chiều rộng mảnh đất là :
           35 – 4.5 = 30.5 (m)
  a. Diện tích mảnh đất là :
            35 × 30.5 = 1067.5 (m²)
  b. Chiều rộng so với chiều dài là :
           30.5 : 35 = 0,8714…. = 87,14%
                   Đ/S :…..
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )