Toán Lớp 5: một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 1,2 m . người ta dùng 65% diện tích để làm nhà . tính diện tích phần còn lại ?

Question

Toán Lớp 5: một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 1,2 m . người ta dùng 65% diện tích để làm nhà . tính diện tích phần còn lại ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 7 ngày 2022-04-14T10:29:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Diện tích mảnh đất là :
         35×1.2=42(m²)
  Diện tích để làm nhà là :
         42×65%=27.3(m²)
  Diện tích phần còn lại là :
         42-27.3=14.7(m²)
  Đáp số: 14.7m²

 2. Diện tích mảnh đất đó là:
  35 xx 1,2 = 42 (m^2)
  Diện tích để làm nhà là:
  42 xx 65 : 100 = 27,3 (m^2)
  Diện tích phần còn lại là:
  42 – 27,3 = 14,7 (m^2)
  Đáp số: 14,7 m^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )