Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 32,5m chiều rộng kém chiều dài 9,5m tính chu vi và diện tích mảnh đất tớ

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30 32,5m chiều rộng kém chiều dài 9,5m tính chu vi và diện tích mảnh đất tớ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tháng 2022-12-21T01:43:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.         Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 3032,5m chiều rộng kém chiều dài 9,5m tính chu vi và diện tích mảnh đất đó    
                 Bài giải
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
        3032,5 – 9,5 = 3023 (m)
  Chu vi mảnh đất đó là:
         (3032,5 + 3023) x 2 = 12111 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
          3032,5 x 3023 = 91672475 (m²)
                Đáp số: Diện tích: 91672475 m²
                              Chu vi: 12111 m

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:
  3032,5-9,5=3023 (m)
  Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:
  (3032,5+3023)×2=12111 (m)
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
  3032,5×3023=9167247,5 (m^2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )