Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m. Chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích phần còn lại của mảnh đất?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tháng 2022-03-02T11:23:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là:
                   26 x 1/4 = 6,5 (m)
  Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là:
                    26 x 6,5 = 169 (m²)
  Diện tích phần đất làm nhà là:
                     169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m²)
  Diện tích phần đất còn lại là: 
                      169 – 105,625 = 63,375 (m²)
                                               Đáp số: 63,375m²

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng hình chữ nhật là 26×$\frac{1}{4}$ =6,5(m)
  Diện tích mảnh đấ là 26×6,5=169(m²)
  Diện tích phần còn lại chiếm 100%-62,5%=37,5%
  Diện tích phần còn lại mảnh đất là (169:100%).37,5%=63,375(m²)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )