Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10,5 m , chiều rộng bằng 4/5 chiều dài. Trên mảnh đất đó người ta lấy 1/2 để trồng hoa màu. Tín

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài
10,5 m , chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.
Trên mảnh đất đó người ta lấy 1/2 để trồng
hoa màu. Tính diện tích mảnh đất còn lại ?
….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 2 tuần 2022-06-15T19:58:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Chiều rộng của mảnh đất là:}$
  $\text{10,5 : 5 × 4 = 8,4 ( m )}$
  $\text{Diện tích mảnh đất là:}$
  $\text{10,5 × 8,4 = 88,2 ( m² )}$
  $\text{Diện tích để trồng hoa màu là:}$
  $\text{88,2 × $\dfrac{1}{2}$ = 44,1 ( m² )}$
  $\text{Diện tích phần đất còn lại là:}$
  $\text{88,2 – 44,1 = 44,1 ( m² )}$
  $\text{Đáp số: 44,1 m²}$

 2. Giải đáp: 44,1 m^2.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng mảnh đất là:
  10,5 xx 4/5 = 8,4 (m)
  Diện tích mảnh đất là:
  10,5 xx 8,4 = 88,2 (m^2)
  Phần còn lại của mảnh đất là:
  1 – 1/2 = 1/2
  Diện tích phần còn lại là:
  88,2 xx 1/2 = 44,1 (m^2)
  Đáp số: 44,1 m^2.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )