Toán Lớp 5: Một mảnh đất HCN được thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000 là HCN có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3 cm. Hãy tính diện tích mảnh đất

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất HCN được thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000 là HCN có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3 cm. Hãy tính diện tích mảnh đất đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-21T07:10:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh đất đó trên bản đồ là:
  5 x 3 = 15 
  Diện tích thật của mảnh đất đó là:
  15 x 100000 = 1500000 
  Đáp số: Diện tích thật: 1500000 
   

 2. Diện tích mảnh đất đó trên bản đồ là:
  5 × 3 = 15 (cm^2)
  Diện tích thật của mảnh đất đó là:
  15 × 100000 = 1500000 (cm^2)
  Đáp số:
  diện tích trên bản đồ: 15 cm^2
  diện tích thật: 1500000 cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )