Toán Lớp 5: Một mảnh đất HCN được thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000 là HCN có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3 cm. Hãy tính diện tích mảnh đất

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh đất HCN được thể hiện trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000 là HCN có chiều dài là 5cm, chiều rộng là 3 cm. Hãy tính diện tích mảnh đất đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 6 tháng 2022-06-21T06:51:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều dài thật của mảnh đất là:
  5×100000=500 000 (cm)
  Chiều rộng thật của mảnh đất là:
  3×100000=300 000 (cm)
  Diện tích mảnh đất đó là:
  500 000×300 000=150 000 000 000 (cm²)
  Đổi:150 000 000 000 cm²=15km^2
                             Đáp số: 15km^2

 2. Giải đáp: 15 km².
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài thực:
  5. 100000 = 500000 (cm)
  Chiều rộng thực:
  3. 100000 = 300000 (cm)
  Đổi: 500000 cm = 5 km
         300000 cm = 3 km
  Diện tích thực:
  5. 3 = 15 (km²)
  Vậy mảnh đất đó có diện tích là 15 km².

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )