Toán Lớp 5: một mảnh đất có chiều dài 28m , chiều rộng bằng 40 % chiều dài . tính chu vi và diện tích mảnh đất đó

Question

Toán Lớp 5: một mảnh đất có chiều dài 28m , chiều rộng bằng 40 % chiều dài . tính chu vi và diện tích mảnh đất đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 9 tháng 2022-03-21T17:30:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất đó là:
  28 x 40%=11,2 (m)
  Chu vi của mảnh đất đó là:
  (11,2+28) x 2=78,4 (m)
  Diện tích của mảnh đất đó là:
  11,2 x 28=313,6 (m^2)
  Đáp số: – Chu vi: 78,4 m
  – Diện tích: 313,6 m^2

 2. Chiều rộng hình chữ nhật là :
  28xx40:100=11,2(m)
  Chu vi hình chữ nhật là :
  (28+11,2)xx2=78,4(m)
  Diện tích hình chữ nhật là : 
  11,2xx28=313,6(m^2)
            Đáp số : …. 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )