Toán Lớp 5: Một mảnh cười hình chữ nhật có nửa chu vi là 88m,chiều dài hơn chiều rộng 20m. A)Tính diện tính mảnh vườn. B)Người ta dành diện tích mả

Question

Toán Lớp 5: Một mảnh cười hình chữ nhật có nửa chu vi là 88m,chiều dài hơn chiều rộng 20m.
A)Tính diện tính mảnh vườn.
B)Người ta dành diện tích mảnh đất để làm nhà.Diện tích đất còn lại để làm sân., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 6 tháng 2022-06-11T05:49:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Chiều rộng mảnh vườn là:
  (88-20):2=34(m)
  Chiều dài mảnh vườn là:
  34+20=54(m)
  Diện tích mảnh vườn là:
  54xx34=1836(m^2)
  b)Diện tích làm nhà là:
  1836:100xx40=734,4(m^2)
  Diện tích làm sân là:
  1836-734,4=1101,6(m^2)
  Đ//S:a)1836 m^2
          b)1101,6 m^2

 2. Chiều dài mảnh đất là:
      (88 + 20) : 2 = 54 (m)
  Chiều rộng mảnh đất là:
      88 – 54 = 34 (m)
  a, Diện tích mảnh đất là:
         54 xx 34 = 1836 (m^2)
  b, Diện tích đất làm nhà là:
         1836 xx 40% = 734,4 (m^2)
      Diện tích đất làm sân là: 
         1836 – 734,4 = 1101,6 (m^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )