Toán Lớp 5: Một lớp học có 35 học sinh, trông đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam. Hỏi số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là bao nhiêu

Question

Toán Lớp 5: Một lớp học có 35 học sinh, trông đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam. Hỏi số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là bao nhiêu em?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 20 giờ 2022-04-20T10:28:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                                                           bài giải
                                              Tổng số phần bằng nhau là:
                                                      3 + 4 = 7 ( phần )
                                        Số học sinh nữ lớp học đó có là:
                                             35 : 7 x 3 = 15 ( học sinh )
                                   Số học sinh nam lớp học đó có là :
                                           35 – 15 = 20 ( học sinh )
                      Số em học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ là:
                                              20 – 15 = 5 ( em )
                                                        Đáp số : 5 em 
                                     #y21112869 

 2. Có tất cả: $35$ học sinh
  Số học sinh nữ: 3/4 số học sinh nam
  $—————$
  Nam hơn nữ: $?$ học sinh
  Giải:
    Tổng số phần bằng nhau là:
        $3 + 4 = 7$ (phần)
    Số học sinh nữ của lớp là:
        $35 : 7 × 3 = 15$ (học sinh)
    Số học sinh nam của lớp là:
        $35 – 15 = 20$ (học sinh)
    Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là:
        $20 – 15 = 5$ (học sinh)
    Đáp số: Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là $5$ học sinh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )