Toán Lớp 5: Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ. Như vậy số học sinh nữ chiếm ………. % tổng số học sinh.

Question

Toán Lớp 5: Một lớp học có 30 học sinh trong đó có 12 học sinh nữ. Như vậy số học sinh nữ chiếm ………. % tổng số học sinh., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tuần 2022-06-15T00:53:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~~ Bạn tham khảo ~~
  – Số học sinh nữ chiếm số phần trăm là :
  12 : 30 xx 100 = 40 %
   Đáp số : 40%
  Vậy số học sinh nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp

 2. Giải đáp : 40%
  Giải chi tiết :
  Số học sinh nữ chiếm số phần trăm tổng số học sinh là:
                                    12×100:30=40%
                                             đáp số : 40%
  CHÚC TUS HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )