Toán Lớp 5: một lớp có 40 học sinh.trong đó có 40% là học sinh giỏi.20% học sinh trung bình còn lại là học sinh khá,không có học sinh yếu.hỏi lớp c

Question

Toán Lớp 5: một lớp có 40 học sinh.trong đó có 40% là học sinh giỏi.20% học sinh trung bình còn lại là học sinh khá,không có học sinh yếu.hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 16 giờ 2022-08-06T17:48:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải:

  Trong lớp đó có số học sinh giỏi là:

  40 xx 40% = 16 (học sinh)

  Trong lớp đó có số học sinh trung bình là:

  40 xx 20% = 8 (học sinh)

  Trong lớp đó có số học sinh khá là:

  40 – 16 – 8 = 16 (học sinh)

  Đáp số : 16 học sinh

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Số học sinh giỏi của lớp đó là : 

  40 : 100 x 40 = 16 ( học sinh ) 

  Số học sinh trung bình của lớp đó là : 

  40 : 100 x 20 = 8 ( học sinh )

  Số học sinh khá của lớp đó là : 

  40 – ( 16 + 8 ) = 16 ( học sinh )

  Đáp số : 16 học sinh khá

   cho anh hay nhất nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )