Toán Lớp 5: Một liên đội trường trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn liên đội trường Hòa Diệu Thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn biết

Question

Toán Lớp 5: Một liên đội trường trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300 kg giấy vụn liên đội trường Hòa Diệu Thu gom được 2 tấn 700 kg giấy vụn biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50.000 cuốn vở học sinh hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 24 phút 2022-06-15T00:03:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hai trường thu gom được số tấn giấy vụn là :
  1 tấn 300 kg + 2 tấn 700 kg = 4 tấn (giấy vụn)
  Cả hai trường thu gom được có thể sản xuất được số cuốn vở học sinh là : 
  4 : 2 xx 50000 = 100000 (cuốn)
               Đáp số : 100000 cuốn

 2. Đáp số: 50 000 cuốn
  Đổi 1 tấn 300kg = 1300kg
         2 tấn 700kg = 2700kg
  Tổng số giấy vụn cả hai trường thu gom là:
  2700+1300= 4000(kg)= 4(tấn)
  Số vở có thể sản xuất được là
  (4 : 2)x50 000= 100 000(cuốn)
  # xin ctlhn!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )