Toán Lớp 5: Một khu vườn người ta trồng tổng cộng 120 cây gồm 3 loại cam chanh và xoài biết số cây cam bằng 2/3 tổng số cây chanh và xoài số cây xo

Question

Toán Lớp 5: Một khu vườn người ta trồng tổng cộng 120 cây gồm 3 loại cam chanh và xoài biết số cây cam bằng 2/3 tổng số cây chanh và xoài số cây xoài bằng 1/5 tổng số cây cam và chanh Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tuần 2022-06-15T01:09:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải :
  Số cây cam là :
  120 : (2 + 3) x 2 = 48 (cây)
  Số cây xoài là :
  120 : (1 + 5) = 20 (cây)
  Số cây chanh là :
  120 – (20 + 48) = 52 (cây)
  Đáp số : Cam : 48 cây
                 Xoài : 20 cây
                 Chanh : 52 cây
  chúc em học tốt
  xin hay nhất ạ
  $#CR7$

 2. $*$ Vẽ sơ đồ biểu diễn số cây cam gồm 2 phần và tổng số cây chanh và xoài gồm 3 phần.
  Tổng số phần bằng nhau là: 
          2 + 3 = 5 (phần)
  Trong vườn có số cây cam là :
           120 : 5 x 2 = 48 (cây)
  Trong vườn có tổng số cây chanh và xoài là :
            120 – 48 = 72 (cây)
  $*$ Vẽ sơ đồ biểu diễn số cây xoài gồm 3 phần bằng nhau và số cây chanh gồm 5 phần. 
  Tổng số phần bằng nhau là:
              3 + 5 = 8 (phần)
  Trong vườn có số cây xoài là :
              72 : 8 x 3 = 27 (cây)
  Trong vườn có số cây chanh là :
             72 – 27 = 45 (cây) 
               Đáp số : Cam : 48 cây ; Chanh : 45 cây ; Xoài : 27 cây.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )