Toán Lớp 5: một khu vườn hình chữ nhật dài 250m, chiều rộng 200m. Nghười ta dùng 1/5 diện tích của vườn để trồng cam, 3/4 diện tích còn lại để trồn

Question

Toán Lớp 5: một khu vườn hình chữ nhật dài 250m, chiều rộng 200m. Nghười ta dùng 1/5 diện tích của vườn để trồng cam, 3/4 diện tích còn lại để trồng bưởi. Diện tích còn lại sau khi trồng cam và bưởi để trồng cây cảnh. Tính diện tích trồng cây cảnh., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 3 ngày 2022-06-20T14:50:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  10000 m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:}
        250 xx 200 = 50000 (m^2)
  text{Diện tích vườn để trồng cam là:}
        50000 xx 1/5 = 10000 (m^2)
  text{Diện tích vườn để trồng bưởi là:}
        (50000 – 10000) xx 3/4 = 30000 (m^2)
  text{Diện tích vườn để trồng cây cảnh là:}
        50000 – (10000 + 30000) = 10000 (m^2)
                  text{Đáp số: 10000} m^2 

 2. Diện tích khu vườn là:
  250 × 200 = 50000m^2
  Diện tích trồng cam là:
  50000 × 1/5 = 10000m^2
  Tổng diện tích trồng bưởi và cây cảnh là:
  50000 – 10000 = 40000
  Diện tích trồng bưởi là:
  40000 × 3/4 = 30000m^2
  Diện tích trồng chanh là:
  50000 – 10000 – 30000  = 10000m^2
  Đáp số: 10000m^2
  Gửi bạn 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )