Toán Lớp 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 70% chiều dài. Người ta dành 30% diện tích khu vườn đ

Question

Toán Lớp 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 70% chiều dài. Người ta dành 30% diện tích khu vườn để làm nhà. Hỏi diện tích còn lại của khu vườn là bao nhiêu mét vuông?
Giải hộ mình với!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-02-17T19:35:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật đó là :

  25xx70%=17,5 (m)

  Diện tích của khu vườn hình chữ nhật đó là :

  25xx17,5=437,5 (m^2)

  Diện tích làm nhà là :

  437,5xx30%=131,25 (m ^2)

  Diện tích còn lại của khu đất đó là :

  437,5-131,25=306,25 (m^2)

  Đáp số : 306,25 m^2

   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  Chiều rộng của khu vườn là :

  25 × 70% = 17,5 (m)

  Diện tích khu vườn là :

  25 × 17,5 = 437,5 (m^2)

  Diện tích để làm nhà là : 

  437,5 × 30% = 131,25 (m^2)

  Diện tích còn lại là :

  437,5 – 131,25 = 306,25 (m^2)

  Đáp số : 306m^2

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )