Toán Lớp 5: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 600m và gấp 6 lần chiều rộng . Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc – ta ?

Question

Toán Lớp 5: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 600m và gấp 6 lần chiều rộng . Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu héc – ta ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 5 ngày 2022-06-17T10:13:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Chiều rộng khu đất đó là:
  600 : 6 = 100 (m)
  Nửa chu vi HCN là:
  600 : 2 = 300 (m)
  Chiều dài HCN là:
  300 – 100 = 200 (m)
  Diện tích HCN là:
  100 × 200 = 20000 (m^2)
  Đổi 2000 m^2 =  2 Ha
  Đáp số : 2 Ha
  $\text{@Louis2k7}$
  $\text{#Xin hay nhất nhóm ạ :3}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Nửa chu vi mảnh đất là:
    $600:2=300(m)$
   Chiều rộng mảnh đất là:
   $600:6=100(m)$
   Chiều dài mảnh đất là:
   $300-100=200(m)$
   Diện tích mảnh đất là:
   $100\times 200=20000(m^2)$
    Đổi 20000m^2=2ha
     Đáp số: $2ha$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )