Toán Lớp 5: một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 35m. Nếu mỗi chiều tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 1450m2.Hỏi khu đất đó

Question

Toán Lớp 5: một khu đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 35m. Nếu mỗi chiều tăng thêm 5m thì diện tích tăng thêm là 1450m2.Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhêu héc-ta?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-20T19:25:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:2ha
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có hình vẽ, diện tích tăng thêm 1450m2 là diện tích của 3 hình 1, 2 và 3.
  Hình 1 là hình chữ nhật có hai cạnh là 5m và chiều rộng.
  Hình 2 là hình vuông có cạnh là 5m.
  Hình 3 là hình chữ nhật có hai cạnh lần lượt là chiều dài và 5m.
  Vậy 5 lần chiều rộng cộng 5 lần chiều dài là:
     1450−5×5=1425 (m)
  Vậy tổng của chiều rộng cộng chiều dài là:
     1425:5=285 (m)
  Ta có sơ đồ như hình vẽ.
  Chiều dài của hình chữ nhật là:
     (285+35):2=160 (m)
  Chiều rộng của hình chữ nhật là:
     160−35=125 (m)
  Khu đất có diện tích là:
     160×125=20000m2
                                                        
                           Đáp số: 2ha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )