Toán Lớp 5: Một khu đất hình bình hành có chiều cao 65cm, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Người ta dùng 3/5 diện tích khu đất ấy để trồng rau. Tí

Question

Toán Lớp 5: Một khu đất hình bình hành có chiều cao 65cm, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.Người ta dùng 3/5 diện tích khu đất ấy để trồng rau. Tính diện tích đất trồng rau., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-11T11:35:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Cạnh đáy khu đất là:
        $65 × 2 = 130 (m)$
   Diện tích khu đất là:
       $130 × 65 = 8450 (cm²)$
   Diện tích trồng rau là:
      8450 × $\dfrac{3}{5}$ = 5070 (cm²)
                 Đáp số: 5070 cm²

 2. Cạnh đáy là:
  65 xx 2 = 130 (cm)
  Diện tích khu vườn là:
  130xx65=8450(cm^{2})
  Diện tích trồng rau là:
  8450xx 3/5=5070(m^{2})
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )