Toán Lớp 5: Một khu an dưỡng có diện tích là 2 và 7/10 ha , trong đó 4/9 là diện tích hồ nước . hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu m ² ?

Question

Toán Lớp 5: Một khu an dưỡng có diện tích là 2 và 7/10 ha , trong đó 4/9 là diện tích hồ nước . hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu m ² ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 16 phút 2022-06-19T00:50:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 2 7/10=27/10ha =27000m^2
  Diện tích hồ nước là:
  27000×4/9=12000(m^2)
  diện tích còn lại là:
  27000-12000=15000(m^2)
  đáp số: 15000 m^2

 2. $#Cr7$
  $\text{Ta có:}$ 2 7/10 ha = 27/10 ha = 27000m^2
  $\text{Diện tích hồ nước là:}$
  27000 × 4/9 = 12000 (m^2)
  $\text{Diện tích còn lại là:}$
  27000 – 12000 = 15000 (m^2)
  $\text{Đáp số:}$ 15000m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )