Toán Lớp 5: một kho gạo đã bán tuần lễ đầu 700 tạ gạo bằng 35% Tổng số gạo có trong kho tuần lễ thứ hai kho đã bán gạo bằng 40% số gạo còn lại Hỏi

Question

Toán Lớp 5: một kho gạo đã bán tuần lễ đầu 700 tạ gạo bằng 35% Tổng số gạo có trong kho tuần lễ thứ hai kho đã bán gạo bằng 40% số gạo còn lại Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu quả, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tháng 2022-12-19T07:39:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số gạo có trong kho vào lúc đầu là:
  $\text{700 : 35 x 100 = 2000 (tạ)}$
  Số gạo còn lại sau khi bán tuần lễ đầu là:
  $\text{2000 – 700 = 1300 (tạ)}$
  Số gạo tuần thứ hai bán được là:
  $\text{1300 x 40 : 100 = 520 (tạ gạo)}$
  Trong kho còn lại số tạ gạo là:
  $\text{2000 – 520 – 700 = 780 (tạ)}$
               Đáp số: $\text{780 tạ gạo}$
  $\textit{$\Phi$ Nguyenngocchi}$

 2. Số gạo trong kho lúc đầu là:
  700 : 35% = 2000 (tạ)
  Số gạo còn lại sau tuần 1 là:
  2000-700=1300 (tạ)
  Số gạo tuần 2 bán được là:
  1300 x 40% = 520 (tạ)
  Số gạo còn lại sau 2 tuần là:
  1300-520=780 (tạ)
  Đáp số: 780 tạ
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )