Toán Lớp 5: Một kho gạo chứa24 tấn gạoTính đạo đức và gạo tẻ số gạo nếp bằng một phần ba số gạo tẻ a) Tính số gạo nếp và số gạo tẻ chứa trong kho

Question

Toán Lớp 5: Một kho gạo chứa24 tấn gạoTính đạo đức và gạo tẻ số gạo nếp bằng một phần ba số gạo tẻ
a) Tính số gạo nếp và số gạo tẻ chứa trong kho là
b)Số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo trong kho, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 2 tuần 2022-06-08T00:44:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Số gạo nếp là:
   24 : ( 1 + 3 ) × 1 = 6 ( tấn )
  Số gạo tẻ là:
   24 – 6 = 18 ( tấn )
  b) Số gạo nếp chiếm số phần trăm số gạo trong kho là:
               6 : 24 × 100 = 25%
  Đáp số: a) 6 tấn gạo nếp
                    18 tấn gạo tẻ
               b) 25%
   Xin hay nhất và 5 sao ạ

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Số gạo nếp là:
      24÷(1+3)×1=6 (tấn)
  Số gạo tẻ là:
      24-6=18 (tấn)
  b) Số gạo nếp chiếm số % tổng số gạo trong kho là:
      6÷24×100=25%
            Đáp số: a) 6 tấn gạo nếp; 18 tấn gạo tẻ
                         b) 25%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )