Toán Lớp 5: Một hộp có 30% số bi là bi đỏ, 25% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi: Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi

Question

Toán Lớp 5: Một hộp có 30% số bi là bi đỏ, 25% số bi là bi vàng, còn lại là bi xanh. Hỏi:
Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?
Số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số bi cả hộp?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tuần 2022-04-07T13:58:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm số phần trăm số bi cả hộp là :
  30% + 25% = 55%
  Coi số bi cả hộp là 100%
  Số bi xanh chiếm số phần trăm số bi cả hộp là :
  100% – 55% = 45%
  Đáp số : 55% ; 45%

 2. Tổng số số bi đỏ và bi vàng chiếm số phần trăm số bi cả hộp là:
       30% + 25% = 55%
  Ta có:
  Vì tổng số bi trong hộp luôn là 100% nên:
       Bi đỏ +Bi vàng + Bi xanh =100%
  Số  bi xanh chiếm số phần trăm số bi cả hộp là:
      100% – 55% = 45%
                           Đáp số:
  Tổng số bi đỏ và bi vàng chiếm 55%  số bi cả hộp, Số bi xanh chiếm 45% số bi cả hộp  
  #sangminhle50.
                                                                     Chúc bạn học tốt.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )