Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2 và một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình vuông. Tổng diện tích của 2 hình help với mn

Question

Toán Lớp 5: Một hình vuông có diện tích là 36 cm2 và một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình vuông. Tổng diện tích của 2 hình
help với mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 2 tuần 2022-06-11T14:37:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Hình vuông có diện tích:36cm2
  Hình chữ nhật có diện tích:36cm2
  Nên:36cm2+ 36cm2=72cm2
  Nên diện tích của 2 hình là : 72cm2

 2. Giải đáp: 72cm².
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Vì diện tích hình chữ nhật cùng diện tích với hình vuông ( 36cm² ) nên diện tích của hình chữ nhật cũng là 36cm².
  Tổng diện tích của 2 hình là: 36 x 2 = 72 ( cm² )
                                                36 + 36 = 72 ( cm² )
                                                   Đáp số: 72cm². 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )