Toán Lớp 5: một hình vuông có chu vi là 2dm Diện tích hình vuông đó là

Question

Toán Lớp 5: một hình vuông có chu vi là 2dm Diện tích hình vuông đó là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tuần 2022-06-07T02:39:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 2dm=20cm
  1 cạnh cảu hình vuông đó là:
  20:4=5(cm)
  Diện tích là:
  5xx5=25(cm^2)
  Đáp số:………..

 2. Giải đáp:
   25cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 1 cạnh của hình vuông = 20cm: 4= 5cm
  diện tích = 5×5= 25 cm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )