Toán Lớp 5: một hình thoi có hiệu độ dài hai đường chéo là 10 và 1/5 m ; tỉ số của độ dài của đường chéo bé và đường chéo lớn là 2/5 . Hỏi hình đó

Question

Toán Lớp 5: một hình thoi có hiệu độ dài hai đường chéo là 10 và 1/5 m ; tỉ số của độ dài của đường chéo bé và đường chéo lớn là 2/5 . Hỏi hình đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông?
nhanh nha 2 giờ 20 em đi học òi, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 4 ngày 2022-06-18T23:05:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 10 1/5m=51/5m=10,2m
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5-2=3(phần)
  Đường chéo ngắn dài là:
  10,2:3xx2=6,8(m)
  Đường chéo dài dài là:
  10,2+6,8=17(m)
  Diện tích là:
  (17xx6,8):2=578(m^2)
  Đáp số:…………

 2. Answer
  $\text{Đổi:}$ 10 1/5 m = 10,2 m
  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là:}$
  5 – 3 = 2 (phần)
  $\text{Đường chéo lớn là:}$
  10,2 : 3 xx 5 = 17 (m)
  $\text{Đường chéo bé là:}$
  17 – 10,2 = 6,8 (m)
  $\text{Diện tích hình thoi là:}$
  (17 xx 6,8) : 2 = 578 (m^{2})
  $\text{Đáp số:}$ 578 m^{2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )