Toán Lớp 5: Một hình thang có chiều cao là 10m, hiệu của hai đáy là 22m. kéo dài đáy nhỏ bằng đáy lớn để hình đã cho thành hình chữ nhật có chiều d

Question

Toán Lớp 5: Một hình thang có chiều cao là 10m, hiệu của hai đáy là 22m. kéo dài đáy nhỏ bằng đáy lớn để hình đã cho thành hình chữ nhật có chiều dài bằng đáy lớn, chiều rộng bằng chiều cao hình thang. diện tích hình thang được mở rộng bằng 1/7 diện tích hình thang cũ. phần mở rộng về phía tây phải có diện tích là 90 mét vuông Tính diện tích hình thang ban đầu ?
Giúp em với ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 1 tháng 2022-12-22T09:14:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Một hình thang có chiều cao là 10m, hiệu của hai đáy là 22m. kéo dài đáy nhỏ bằng đáy lớn để hình đã cho thành hình chữ nhật có chiều dài bằng đáy lớn, chiều rộng bằng chiều cao hình thang. diện tích hình thang được mở rộng bằng 1/7 diện tích hình thang cũ. phần mở rộng về phía tây phải có diện tích là 90 mét vuông Tính diện tích hình thang ban đầu ?
                                                  bài giải
  Cạnh đáy của phần đất phải là:
          90 × 2 ÷ 10 = 18 (m)
  Cạnh đáy phần đất bên trái là:
           22 ÷ 18 = 4 (m)
  Diện tích phần đất mở rộng bên trái là:
            4 ×10 : 2 = 20 (m^2)
  Diện tích phần đất mở rộng là:
           20 + 90 = 110 (m^2)
   Diện tích thửa ruộng đó là:
          110 × 7 = 770 (m^2)
  Tổng của 2 cạnh đáy là:
         770 × 2 : 10 = 154 (m)
   Đáy lớn của thửa ruộng đó là:
         (154 + 22) ÷ 2 = 88 (m)
             Đáp số: 88 m

 2. $@NgocAnh2k4$
  Cạnh đáy của phần đất bên phải là:
       90 xx 2 : 10 = 18 (m)
  Cạnh đáy phần đất bên trái là:
       22 : 18 = 4 (m)
  Diện tích phần đất mở rộng bên trái là:
       4 xx 10 : 2 = 20 (m^2)
  Diện tích phần đất mở rộng là:
       20 + 90 = 110 (m^2)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
       110 xx 7 = 770 (m^2)
  Tổng của 2 cạnh đáy là:
       770 xx 2 : 10 = 154 (m)
  Đáy lớn của thửa ruộng đó là:
       (154 + 22) : 2 = 88 (m)
                   Đáp số: 88 m
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )