Toán Lớp 5: Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 12,5 cm: 10,5cm; 0,8 dm. Chu vi hình tam giác đó là: A. 23 cm B. 23,8cm C. 238 cm D. 31 cm Câu

Question

Toán Lớp 5: Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 12,5 cm: 10,5cm; 0,8 dm. Chu vi hình tam giác đó là:
A. 23 cm
B. 23,8cm
C. 238 cm
D. 31 cm
Câu 5. a. Chu vi của hình chữ nhật ABCD là 22 cm. Chiều rộng kém chiều dài 2cm. Chiều rộng của hình chữ nhật là:
A. 12 cm.
B. 10cm
C. 6,5cm
D. 4,5cm
b. Diên tích của hình chữ nhật ABCD là:
A. 120 cm2
B. 80 cm2
C. 29,25cm2
D. 11,25 cm2

Phần 2. Giải các bài toán sau:
Bài 1. Tìm y, biết:
a. 368 – y = 123,6
………………………………………….
………………………………………….
b. y – 365 = 47,85
………………………………………….
………………………………………….
Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống.
a. 4 km 22 m = ………………… km
c. 34 km 35 m = ……………….. m
b. 75 mm = ………………….. m
d. 48,1 dm = ………………… m
Bài 3. Nhà Jerry nuôi bò, dê và lợn. Trong đó 35% số vật nuôi là bò; 25 % số vật nuôi là dê. Biết bò có 70 con.
a. Tính tổng số vật nuôi của nhà Jerry.
b. Tính số con dê và số con lợn của nhà Jerry., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 8 tháng 2022-04-19T12:54:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Câu 4:
  ta có công thức tính chu vi tam giác như sau :ba cạnh cộng lại với nhau
  ⇒chu vi tam giác đó là :12,5+10,5+8=31
  ⇒Chọn D
  Câu 5:
  Ta có công thức tính 
  +chu vi:( dài +rộng )×2⇒chiều rộng hình chữ nhật đó là:[(22÷2)-2]÷2=4,5⇒chọn D
  + diên tích: dài ×rộng⇒dt của hình chữ nhật:4,5×[(11+2)÷2]=29,25⇒Chọn C

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )