Toán Lớp 5: một hình lập phương có cạnh là 2,5 dm thể tích hình hôp chữ nhật là

Question

Toán Lớp 5: một hình lập phương có cạnh là 2,5 dm thể tích hình hôp chữ nhật là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-21T08:45:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. text(Thể tích hình lập phương là 🙂
        2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625  (dm^3)
    text(              Đáp số : 15.625) dm^3

  2. Thể tích hình hộp chữ nhật là :                                                                                            2,5    x   2,5   x    2,5    =   15,625  ( dm3 )                                                                                              đáp số : 15,625 dm3                                                                            Muốn tính thể tích của hình lập phương ta lấy :  cạnh    x   cạnh    x   cạnh

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )