Toán Lớp 5: một hình lập phương bằng sắt nặng 8,1kg . hỏi 1 hình lập phương bằng sắt có cạnh bằng 1/3 cạnh hình lập phương đó cân nặng bao nhiêu kg

Question

Toán Lớp 5: một hình lập phương bằng sắt nặng 8,1kg . hỏi 1 hình lập phương bằng sắt có cạnh bằng 1/3 cạnh hình lập phương đó cân nặng bao nhiêu kg ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 36 phút 2022-06-14T23:54:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Cạnh bằng 1/3thì thể tích sẽ bằng 1/27 so với hình lập phương ban đầu

  Suy ra hình lập phương đó nặng: 

      8,1 x 1/27 = 0,3 kg

                  Đáp số: 0,3 kg

  $#Quiên$

 2. Gọi hình lập phương nặng 8,1 kg là A .

        Hình lập phương còn lại là B .    

       Thể tích hình lập phương B chiếm là :

         1/3 xx 1/3 xx 1/3 = 1/27 ( hình A )

      Hình lập phương B nặng số ki – lô – gam là :

           8,1 xx 1/27 = 0,3 ( kg )

                        Đáp số : 0,3 kg .

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )