Toán Lớp 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều rộng gấp đôi chiều cao. Tính diện tích xung quanh, diện tí

Question

Toán Lớp 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng, chiều rộng gấp
đôi chiều cao. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 1 tháng 2022-03-09T07:30:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Giải thích :

  Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là :

  20 : 2 = 10 ( cm )

  Chiều cai hình hộp chữ nhật đó là :

  10 : 2 = 5 ( cm )

  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là :

  ( 20 + 10 ) x 2 x 5 = 300 ( cm² )

  Diện tích mặt đáy hình hộp chữ chữ nhật đó là :

  20 x 10 = 200 ( cm² )

  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó là :

  ( 200 x 2 ) + 300 = 700 ( cm² )

  Thể thích hình hộp chữ nhật đó là :

  20 x 10 x 5 = 1000 ( cm³ )

    Đáp số :……..

   

  0
  2022-03-09T07:32:27+00:00

  Chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó là:

  20 :2 = 10 (cm)

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật đó là:

  10 : 2 = 5 (cm)

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

  (10 +20) xx 2 xx 5 = 300 (cm^2)

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

  [(10 xx 20) x 2] + 300 = 700 (cm^2)

  Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

  10 xx 20 xx 5 = 1000 (cm^3)

  Đ/S:…………

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )