Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích là 600cm2. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Tính chu vi hình chữ nhật đó

Question

Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích là 600cm2. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng .Tính chu vi hình chữ nhật đó, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 6 tháng 2022-06-20T10:26:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Ta có: CD = 3/2 CR
  -Theo đề ra ta có: CD xx CR = 600
  -Thay CD = 3/2 CR, ta có:
   3/2 CR xx CR = 600
   CR xx CR = 600 : 3/2
   CR xx CR = 400
   CR xx CR = 20 xx 20
  -Vậy chiều rộng là: 20cm
  -Vậy chiều dài là: 600 : 20 = 30cm

 2. Ta có: chiều dài bằng 3/2 chiều rộng
  => Diện tích hình chữ nhật là: CR × 3/2CR = 600
  => CR × CR = 600 : 3/2 = 600 × 2/3 = 400cm
  => CR = 20cm
  => CD = 600 : 20 = 30cm
  => Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 30) × 2 = 100cm
  Gửi bạn
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )