Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có diện tích 630cm2 và diện tích hình tam giác này bằng 70% diện tích hình chữ nhật. Tính cạnh đáy hình tam giác, biế

Question

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có diện tích 630cm2 và diện tích hình tam giác này bằng 70% diện tích hình chữ nhật. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết chiều cao là 2,4dm ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 2 tháng 2022-03-19T23:30:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đổi 2,4 dm = 24 cm

  Diện tích hình tam giác là: 

  630 × 70% = 441 ( cm² )
  Cạnh đáy của tam giác là:
  441 × 2 : 24 = 36,75 ( cm )
  Đáp số: 36,75 cm

  $\text{#lknhatminh0322}$

   

 2. Đổi: 2,4dm = 24cm.

  Diện tích hình tam giác là:

  630 × 70% = 441 (cm²)

  Cạnh đáy hình tam giác là:

  441 × 2 : 24 = 36,75 (cm)

  Đáp số: 36,75cm.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )