Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/4 chiều dài và có diễn tích 432m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Question

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/4 chiều dài và có diễn tích 432m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-06-20T09:36:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
                                            Bài giải
  Diện tích 1 hình vuông nhỏ là :
       432 : 12 = 36 (m²)
  Vì 36=6 x 6 nên cạnh hình vuông nhỏ là 6 m
  Chu vi hình chữ nhật là :
          ( 6 x 3 + 6 x 4 ) x 2 = 84 (m)
                                        Đ/S: 84 m

 2.       Giải
  Ta chia hình chữ nhật thành 12 hình vuông bằng nhau .
  Diện tích 1 hình vuông nhỏ là :
       432 : 12 = 36 (m²)
  Vì 36=6 x 6 nên cạnh hình vuông nhỏ là 6 m
  Chu vi hình chữ nhật là :
          ( 6 x 3 + 6 x 4 ) x 2 = 84 (m)
              Đ/S: 84 m
   

  toan-lop-5-mot-hinh-chu-nhat-co-chieu-rong-bang-3-4-chieu-dai-va-co-dien-tich-432m2-tinh-chu-vi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )