Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài . nếu kéo chiều rộng thêm 101 m và dài chiều dai them 11 m thì dc một hình vuông tín

Question

Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/4 chiều dài . nếu kéo chiều rộng thêm 101 m và dài chiều dai them 11 m thì dc một hình vuông tính diện tích hình chữ nhật ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-05-25T20:00:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Nobi
  Giải đáp:
   3600m²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                 Bài gải:
                                Chiều dài hơn chiều rộng là :
                                        101 – 11 = 90 (m)
           Nếu chiều dài là 1 phần thì chiều rộng của hình chữ nhật đó là 4 phần:
                               Hiệu số phần bằng nhau là:
                                         4 – 1 = 3 (phần)
                        Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:
                                       90 : 3 ×1 = 30 (m)
                          Chiều dài của hình chữ nhật đó là:
                                       30 + 90 = 120 (m) 
                        Diện tích ban đầu của hình chữ nhật đó là:
                                      120 × 30 = 3600 (m²)
                                                      Đáp số: 3600m²
   
                                        
                                    
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài hơn chiều rộng là : 101 – 11 = 90 ( m )
    Ta có sơ đồ : 
    CD : |–|–|–|–|
    CR : |–|
  CD là :   90 : ( 4 – 1 ) x 4 = 120 ( m )
  CR là : 120 – 90 = 30 ( m )
  DT của HCN là : 120 x 30 = 3600 ( m2)
  Xin ctlhn ạ !!!!!!!!!!!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )