Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có chiều dài bằng 9/4 chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng 14,5m. tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Question

Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có chiều dài bằng 9/4 chiều rộng và chiều dài hơn chiều rộng 14,5m. tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 1 tuần 2022-06-16T00:40:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều dài hình chữ nhật là:
  14,5 : (9 – 4) xx 9 = 26,1 (m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  26,1 – 14,5 = 11,6 (m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
  (26,1 + 11,6) xx 2 = 57,4 (m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  26,1 xx 11,6 = 302,76 (m^2)
  Đ/S: Chu vi: 57,4m
  Diện tích: 302,76m^2

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài là:
  14,5 : ( 9 – 4 ) × 9 = 26,1 ( m )
  Chiều rộng là:
  26,1 – 14,5 = 11,6 ( m )
  Chu vi là:
  ( 26,1 + 11,6 ) × 2 = 75,4 ( m )
  Diện tích là:
  26,1 × 11,6 = 302,76 ( m^2 )
  Đáp số: 75,4 m; 302,76 m^2
  $@Thanh$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )