Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 50m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính chu vì và điện tích

Question

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 50m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính chu vì và điện tích, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-20T22:25:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng của hình chữ nhật là:
  50 : 5 × 3=30(m)
  Chu vi hình chữ nhật là:
  ( 50 + 30 ) × 2=160(m)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  50 × 30=1500(m²)
  Đ/S: chu vi : 160m
  Diện tích : 1500m²
   

 2.    Bài giải
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là : 
   50 xx 3/5 = 30 ( m )
  Chu vi hình chữ nhật đó là : 
   ( 50 + 30) xx 2 = 160 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật đo là : 
   50 xx 30 = 1500 ( m^{2} )
          Đáp số : Chu vi : 160m
                        Diện tích : 1500m^{2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )