Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 12,6m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là … m2.

Question

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 12,6m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Diện tích hình chữ nhật đó là … m2., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 1 tuần 2022-06-15T02:58:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng của hình chữ nhật là:
  12,6 x 75% = 9,45 ( m )
  Diện tích của hình chữ nhật là:
  12,6 × 9,45 = 119,07 ( m² )
  Đáp số: $119,07 m²$
  Xin hay nhất và 5 sao ạ
   

 2. @Pảk
    Đổi 75%=0,75
  Chiều rộng là :
   12,6×0,75 = 9,45(m)
   Diện tích hình chữ nhật là :
     12,6×9,45=119,07 ( m^2 )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )