Toán Lớp 5: một HCN có chiều dài là 45,5 m . chiều rộng bằng 5/3 chiều dài a ) tính diện tích mảnh vườn đó b) người ta dùng dây thép gai để r

Question

Toán Lớp 5: một HCN có chiều dài là 45,5 m . chiều rộng bằng 5/3 chiều dài
a ) tính diện tích mảnh vườn đó
b) người ta dùng dây thép gai để rào xung quanh mảnh vườn đó 3 vòng và chừa lại lối đi là 1,2 m . tính độ dài dây thép gai đủ dùng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 7 ngày 2022-04-14T07:36:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{ Chiều rộng của mảnh vườn là:}$
  $\text{45.5:$\frac{5}{3}$ =27.3 (m)}$
  $\text{Diện tích của mảnh đất là:}$
  $\text{45.5×27.3=1242.15 (m²)}$
  $\text{Chiều dài của dây thép gai là:}$
  45.5+27.3×2-1.2=144.4 (m)

 2. Chiều rộng là
  $45,5×\dfrac{5}{3}=75,8m$
  a. Diện tích là
  $45,5×75,8=3448,9m²$
  b. Chu vi là
  $2×(45,5+75,8)=6897,8m$
  Dây thép cần dùng là
  $6897,8-1,2=6896,6m$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )