Toán Lớp 5: một gia đình có 3 người thì ăn hết 15 kg gạo trong 12 ngày Hỏi với mức ăn như thế cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong mấy ngày

Question

Toán Lớp 5: một gia đình có 3 người thì ăn hết 15 kg gạo trong 12 ngày Hỏi với mức ăn như thế cũng 15kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong mấy ngày, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tuần 2022-06-18T07:03:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì cũng mức ăn như thế mà số người gấp 3 lần nên số ngày cũng phải giảm 3 lần.
   15 kg gạo đó đủ cho 9 người ăn trong số ngày là :
                12 : 3 = 4 ( ngày )
                        Đ/s: 4 ngày

 2.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
          1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là :
                  12×3=36(ngày)
          9 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là :
                  36 : 9=4(ngày)
              Đáp số : 4 ngày

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )