Toán Lớp 5: Một dung dịch nước muối chứa 10% muối cần đổ thêm một lượng nước lã vào 500 gam dung dịch nước muối để tỉ lệ muối là 5%. Lượng nước cần

Question

Toán Lớp 5: Một dung dịch nước muối chứa 10% muối cần đổ thêm một lượng nước lã vào 500 gam dung dịch nước muối để tỉ lệ muối là 5%. Lượng nước cần đổ thêm là bao nhiêu gam ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-06-16T23:47:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  Lượng nước muối có trong 500 gam dung dịch là:

     500 . 10% = 50(g)

   50g muối cần số lượng nước là:

     100 : 5 × 50 = 1000(g)

   Lượng nước cần đổ thêm là:

     1000 – 500 = 500(g)

        

     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )