Toán Lớp 5: một đơn vị chuẩn bị đủ ăn cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày hỏi số người đến thêm

Question

Toán Lớp 5: một đơn vị chuẩn bị đủ ăn cho 750 người ăn trong 40 ngày nhưng có thêm một số người đến nên chỉ ăn trong 25 ngày hỏi số người đến thêm là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-06-18T06:51:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tất cả số suất là:
  740×40= 30000(suất)
  Số người lúc sau là:
  30000:25= 1200 (người)
  Số người đến thêm là:
  1200-750= 450(người)
  Đáp số: 450 người
  # xin ctlhn!

 2. Giải đáp:
   450 người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   có tất cả số xuất:750 x 40 =30.000(xuất)
  ssos người ăn sau;30000 : 25 = 1200 ( NGƯỜI)
  số người đến thêm:1200-750=450 người

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )